Leni van den Band

discipline

ruimtelijk en reliëfwerk

atelier

Van Itersonlaan 6 Gouda

links

website

In juli 2017 begon ik aan een locatieproject in Gouda voor een expositie in een oud pand in het centrum van de stad. Hierbij heb ik de geschiedenis van het pand als uitgangspunt genomen voor mijn werk. Voor dit project heb ik archiefonderzoek gedaan naar deze geschiedenis en dat heeft geleid tot mijn boek Van stal tot adoptiepand en eveneens een film en een diapresentatie. Kijk hiervoor naar: https://www.youtube.com/watch?v=U3QvQLd0H8k&t=22s  en https://www.youtube.com/watch?v=lN368KulNh0

Het pand is nooit een woonhuis geweest, wel o.a. een stal, eigendom van een smid en fabrikant in stoomwerktuigen en een steenhouwerswerkplaats.

Veel steenhouwers kregen last van stoflongen, waardoor het beeld Ademloos ontstond.

Van het restafval van de steenhouwer heb ik ‘halve bollen’ gemaakt. Dit ingepakte steenstof ligt in een cirkel met de titel Cirkelgang.


Puntdichten van Bram van den Band

Ademloos

 

Stoflong beklimt

Jakobsladder

hijgend boven

niemand thuis

 

Cirkelgang

 

Begin zonder einde:

omringd door steenstof

tijdelijk gevangen in

verleidelijke kleuren.