nu in Kadmium

Utopia, een toekomstperspectief?

20/02/2020 t/m 05/04/2020

Over Kadmium

Kadmium is een presentatieruimte in Delft voor hedendaagse kunst waar, in samenhang daarmee, verdiepende en naar andere kunstvelden verbredende nevenactiviteiten plaatsvinden. Kadmium is tevens het platform voor zijn achterban, de Delftse kunstenaars, dat hun een verbindende, professioneel stimulerende en een presentatie functie biedt.

3 dagen oud
Back to Basis
BackToBasis #81

06/03/2020

1 month oud
Lezing
Lezing Utopia, een toekomst perspectief?

12/01/2020

1 month oud
Opening
Opening Utopia, een toekomstperspectief?

20/02/2020 t/m 05/04/2020

1 month oud
Back to Basis
BackToBasis #80

07/02/2020